Logo

Projekter

Siden 2020 har vi udelukkende arbejdet på vores egne systemer; foreningsadministration.dk og ds30.dk.
Nedenfor vises et udvalg af tidligere projekter i kronologisk rækkefølge.

2019 - E-commerce løsning

Dette er en udbygning af et eksisterende system, der blandt andet anvendes til opfølgning på potentielle kunder. Denne løsning gør det muligt at afslutte en ordre, mens man har kunden i telefonen. Systemet er integreret med QuickPay for online betaling, Webshipper for nemt og effektiv håndtering af distribution, e-conomic for at automatisere bogføringen og endelig kundens produktionssystem, så vi er sikre på at de varer der pakkes, er de korrekte. Løsningen indeholder desuden et modul til administration af SIM kort, som også betales via QuickPay, her på abonnementsbasis.

2018 - SAP Concur integration

Integration mellem Microsoft Dynamics CRM og SAP Concur. Relevante data udtrækkes fra Microsoft CRM og eksporteres til importfiler der matcher SAP Concurs specifikationer. Filerne krypteres og sendes automatisk til indlæsning i SAP Concur via SFTP

2018 - Microsoft Dynamics CRM integration

Integration mellem Microsoft Dynamics CRM og webapplikationen hubplanner.com. Løsningen synkroniserer relevante projektdata i mellem de to systemer.

2018 - MiWire Tower DB

MiWire har opfundet en retningsbestemt mobil antenne der optimerer din datadækning. Vi har udviklet det API antennen kalder for at få positioner på de celler den skal ramme. Samme webservice giver også mulighed for at antennerne kan hente seneste firmware mv. Den anden del af løsningen er et administrationspanel til administration af antenner og data fra teleselskaberne. Administrationspanelet giver mulighed for at se hvilke telemaster der er i en valgfri radius fra en antenne (via integration til Google Maps API). Desuden rummer den logging af API kald fra antennerne og andre informationer der er med til at sikre en driftsikker løsning. Medio 2018 har vi udviklet en "console app", dvs. et lille program der skriver antennernes logfil ud i en samlet log, hvilket giver mulighed for at få et unikt overblik over antennernes performance via en webbaseret løsning af "Splunk".

2017 - Cool Machines Europe

Webapplikation til Cool Machines indtog på det europæiske marked. Bagved hjemmesiden har vi konstrueret et backend system, som gør det nemt for kunden at vedligeholde produktinformation. Systemet er desuden forberedt til oversættelse så der i takt med etablering i nye lande kan oprettes markedstilpassede hjemmesider på lokalsproget.

2016 - Excel til e-conomic

Systemet indlæser excelark med faktureringsoplysninger og konverterer dem til fakturakladder i e-conomic via API. Før dette system blev introduceret foregik en stor det af overførslen manuelt. Udover en væsentlig tidsbesparelse sikrer denne løsning at fakturalinjerne indlæses fejlfrit.

2016 - Frivillige i tal

Webapplikation til præsentation af statistik over frivillige hos Ældresagen. Materialet har tidligere været udgivet på tryk. En online løsning gør det muligt at udgive statistikken løbende og gør det nemt at sammenligne data i de enkelte lokalafdelinger med fx. data på landsplan.

2016 - Magistrel produktion

Systemet er en intern webshop, hvor apoteker kan bestille magistrelt produceret medicin og tracke status på ordrene. Systemets primære fokus er at sikre effektiv distribution af medicinen. Dette sker bl.a. ved at ordrestatus opdateres i systemet, så de mere end 100 apoteker der anvender løsningen, altid kan se hvor langt deres ordre er kommet ("track and trace"). Primo 2018 blev systemet opdateret med integration til e-conomic, så der automatisk oprettes fakturakladder ved afsendelse af ordrer. Primo 2019 blev systemet udvidet med integration til Uniconta, så alle informationer vedrørende varer og ordrestatus automatisk opdateres i takt med ændringer der.

2016 - Foreningsadministration

Webløsning udviklet til at effektivisere den administrative del af foreningsarbejdet. Løsningen er komponentopbygget så den enkelte forening kan sammensætte sin egen løsning på baggrund af egne behov. Systemet er overdraget til Adminpartner ApS (søsterselskab) i 2016, hvor det videreudvikles når der er "stille" i Internetkompagniet.

2016 - DS30 - Project management

Ved at anvende den finkornede brugerstyring i DS30 og tilføje mulighed for at brugerne kan give opgaver til hinanden (og se status på opgaver) spares en masse tid i organisationen. Projektstyringen giver desuden et fantastisk overblik over processen, herunder hvilke sprog og priser der er klar til at blive produceret prislister på.

2016 - MiWire antenne prototype

Opgaven gik i al sin enkelhed ud på at få en retningsbestemt antenne til at pege på den 4G mobilmast som en rundstråle antenne fangede. De primære komponenter i prototypen var en Netduino, et GPS kompas, en PCB motor og et 4g modem. Udviklingen er sket i tæt samarbejde med kunden.

2016 - Propelspecialisten

En hjemmeside til præsentation af propeller (skruer) til lystbåde. En del af Lyngaa-marine.dk hvor propellerne kan købes online.

2015 - DS30 - Fritz Hansen A/S

Opgradering fra prislistesystemet iPrix til DS30. En stor del af funktionaliteten fra iPrix er blevet overtaget af kundens ERP system. Den resterende del kan håndteres i standardsystemet DS30, og derfor blev det besluttet at overføre data til det nye system.

2015 - Isodan website

Hjemmeside til præsentation af forskellige typer isoleringsmateriale og isoleringsmaskiner. Løsningen indeholder mulighed for at oprette indviduelle hjemmesider til autoriserede isolatører.

2015 - joergenjohansson.com V2

Nyt responsive layout med indhold fra hjemmeside leveret i 2013. Visning af HTML5 video, fotoserier og andet arbejde udført af Cinematographer Jørgen Johansson

2015 - SXS Basic Antenna v2

Løsning der får en WIFI antenne på land til at pege på en kamerabåd (der bevæger sig). Antennen styres via et lille program i en Netduino, der taler med webservice vi har udviklet. Webservicen gør brug af en API på en GPS tracker løsning, og desuden omfatter løsningen en "backend" hvor antennen kan styres manuelt og basisindstillinger kan konfigureres.

2014 - Gaffers App

System til booking af lysudstyr (gear) og belysningsmedarbejdere til reklame og spillefilm. Designet er "responsive" så valg af udstyr osv. foregår direkte på lokationen (på en iPad). Systemet sørger for real-time opdateringer af priser, autogenerering af tilbud som pdf, samt integration til e-conomic.dk så et tilbud automatisk kan konverteres til en faktura-kladde.

2014 - IK Administration

Internt system til overblik over projekter og tilknyttede opgaver. Systemet har indbygget tidsregistering og nem overdragelse af opgaver til freelancere. Systemet anvendes også til overvågning af systemer i drift. Evt. fejl (og de er sjældne) logges automatisk så årsagen kan findes og elimineres. Anvendes desuden til vedligeholdelse af projekttekster som denne.

2014 - internetkompagniet.dk 2.0

Første responsive hjemmeside til Internetkompagniet. Indeholder overblik over projekter hentet fra vores interne projektstyringsystem, så tekster som denne er nemme at vedligeholde. Ved etablering af denne hjemmeside blev IK Administration udbygget til at rumme projektbeskrivelser som denne.

2013 - Ejendomsadministration

Webapplikation hvor lejer kan logge ind og se lejekontrakt, fakturaer mv. og hvor udlejer automatisk kan generere de månedlige huslejeopkrævninger. Desuden en hjemmeside til præsentation af ejendommen.

2013 - lyngaa-marine.dk

Webshop til salg af avancerede produkter til den maritime branche. Systemet indeholder et stort administrationspanel (backend system) hvor kunden selv kan foretage alle opdateringer, herunder indlæse priser fra ERP system, sammenkæde produkter mv.

2013 - Tracker administration

3 sejladsbaner, med hver 10 mærker (bøjer) der skal trackes, hver med sekundær tracker, i tilfælde af at den primære sætter ud. 30 sejladser over flere dage i 7 forskellige klasser hver med sin deltager liste. Håndtering af uddeling og ombytning af trackere, samt API integration til TackTracker så de enkelte races kan vises live. Desuden integration til sportsxstream.com, så de forskellige races vises på de rette eventsider.

2013 - joergenjohansson.com

Enkel hjemmeside med visning af HTML5 video, fotoserier og andet arbejde udført af Cinematographer Jørgen Johansson

2013 - SXS Advanced Antenna

To retningsbestemte antenner peger på hinanden, ved at sende deres position til denne webservice. Webservicen beregner retningen til den anden antenne og returnerer den som svar. Hvis en antenne mister WIFI, og derfor ikke kan sende sin position, søger systemet antennen via en GPS tracker (GSM).

2013 - paalsson.dk

Website til præsentation af arkitektfirmaet Pålsson A/S arbejde og arbejdsmetoder, samt præsentation af mere end 50 projekter.

2013 - DS30

DS30 er udviklet til virksomheder og firmaer, som har særlige behov for effektivt at kunne udarbejde brochurer, vejledninger eller prislister på mange sprog og valutaer, i en form og kvalitet, der harmonerer præcist med virksomheden visuelle identitet og varemærke.

2013 - SXS Basic Antenna

Retningsbestemt antenne der taler med denne webservice for at få den retning den skal pege. Antennen følger en GPS tracker og systemet fungerer ved at beregne retningen til denne tracker. Der tages desuden højde for diviation og der er mulighed for manuel "override" af retning.

2013 - fbab.dk

Hjemmeside til arkitektkonkurrence udskrevet af ministeriet for by, bolig og landdistrikter.

2013 - apotech.dk

Hjemmeside til præsentation af firmaet og produktet plejeapoteket.dk. Responsive design, relativt nyt da hjemmesiden blev lanceret i 2013.

2013 - Pospartner.dk

Responsive hjemmeside etableret i 2013 (dengang var det relativt nyt og fremme i skoene) til præsentation af firmaet med produkteksempler.

2013 - plejeapoteket.dk

Webapplikation til effektivsering af medicinleverancen fra Apotek til plejehjem. Med integeret betalingsmodul fra DIBS, korrespondance mellem plejehjem og apotek og en række andre faciliteter, som skaber overblik for plejepersonalet og medarbejderne på apoteket.

2012 - PIM - databasedesign

Konsulentbistand i forbindelse med integration af iPrix produktinformation i Microsoft Dynamics AX, herunder udkast til database struktur mv.

2012 - Jettime Downloader

System der via API (GoCanvas API, iSurvey API) henter data indsamlet fra iPads, parser dem og eksporterer dem i format der kan indlæses i statistiksystem.

2012 - iPrix-PIM

Udvidelse af prislistesystemet iPrix med konfiguration af møbelvarianter, bestilling af produktfoto via API, eksport af priser og tekster i flere valuta/sprog kombinationer mv.

2012 - Online ticket system

Et online system der sikrer at dele af et website kun kan vises til brugere med gyldig billet. Opkrævning via integreret PayPal betalingsmodul. Mulighed for gratis preview.

2012 - SXS - Eventpage

Webapplikation der integrerer live videostreaming, tracking, live blog og meget andet. Anvendes til live dækning af bl.a. kapsejladser

2011 - SMC Survey

Systemet sammenkæder tilfredshedsanalyse besvarelser fra iPads i flere bilforretninger. Data hentes via API og sammekædes med informationer om medarbejdere, afdelinger mv. hvilket gør det muligt at sammenligne tilfredsheden på tværs af organisationen.

2011 - Medlemsbladet.dk

System der samler data til både web og trykt medlemsblad. Indhold til begge medier oprettes i en webløsning hvorfra det distribueres til begge medier. I den proces sker der en opdeling af indholdet, så aktualitet og relevans optimeres.

2011 - Hjemmeside til undervisning

Hjemmeside til undervisningsbrug, baseret på 12 vinderfilm fra en arkitektkonkurrence.

2011 - Labmanager

Konsulentbistand i forbindelse med videreudvikling af eksisterende webløsning (php) til administration af maskiner i et laboratorium. Systemet er implementeret hos kunden i teknologier (php, MySql) vi ikke beskæftiger os med.

2010 - Filmtv beregningssystem

Beregningssystem baseret på hensigtserklæring omkring hvordan overarbejde, natarbejde, weekendarbejde mv. skal honoreres. Et system der tager de mange detaljer og gemmer dem bag et overskueligt skærmbillede. På lønberegning ligger djævlen i detaljen.

2010 - iPrix

Webapplikation til effektivisering af produktionen af prislister i mange sprog og valuta varianter. Systemet rummer desuden API til eksport af møbelkonfigurationer og priser (fx. til e-commerce), integration til Adobe InDesign, samt produktfoto bestilling via API.

2010 - filmtv.dk webapplikation

Website til fagforeningen for film-tv arbejdere. Et website der udover almindelige tekster indeholder en række "skræddersyede" komponenter, bl.a. beregningssystem til løn på reklamefilm, integration af maillists med medlemsdatabase, Google Custom Search mv.

2010 - AWB

Et windowsprogram der kan skrive standardkode på baggrund af tabeller i en SQL Server database. Koden systemet genererer er testet i mange systemer og gør det muligt at vi hurtigt og fejlfrit kan få nye systemer op at køre. Anvendes til "Model" i MVC (Model - View - Controller)

2007 - levetider.dk

Projektet tager udgangspunkt i at levetiden for forskellige bygningsdele afhænger af den påvirkning de udsættes for, og den sammenhæng de indgår i. Løsningen giver en nem og overskuelig måde til valg af begrænsninger og visning af forventet levetid.