Logo

Gaffers App

Online bookning af gear til filmoptagelser

Beskrivelse

System til booking af lysudstyr (gear) og belysningsmedarbejdere til reklame og spillefilm. Designet er "responsive" så valg af udstyr osv. foregår direkte på lokationen (på en iPad). Systemet sørger for real-time opdateringer af priser, autogenerering af tilbud som pdf, samt integration til e-conomic.dk så et tilbud automatisk kan konverteres til en faktura-kladde.

Kunde

Gaffers laver lys på reklame- og spillefilm.

Status

Udfaset medio 2019

Services

Udvikling
Vedligeholdelse
Hosting / drift

År

2014